Zhas Projeсt: «Білімді ұрпақ – көшбасшы» жобасы сәтті өтуде